Etusivulle
Etusivu

Governia

Governia Oy on valtion 100%:sti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja kehittää kulloinkin omistuksessaan olevia listaamattomia yhtiöitä ja varallisuutta, sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. Yhtiö toimii valtion erityistehtäväyhtiönä, jonka vahvaa tasetta voidaan käyttää valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Governia kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja realisoi sijoituksiaan suunnitellusti. Yhtiö noudattaa hyvää hallinnointitapaa, valtio-omisteisten yhtiöiden eettisiä arvoja ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Lue lisää >

Cinia

Cinia on keskittynyt ja sitoutunut rakentamaan älykkäämpää yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidensa ja infrastruktuurin kehittämiseen sitoutuneet Suomen valtio kanssa. Cinia vastaa Suomen ja Keski-Euroopan yhdistävän uuden suoran tietoliikenneyhteyden rakentamisesta. Merikaapeliyhteys valmistui vuonna 2016. Lue lisää >

 

Kruunuasunnot

Kruunuasunnot Oy omistaa noin 2500 asuntoa eri puolilla Suomea, erityisesti varuskuntapaikkakunnilla. Yhtiö vuokraa ja kehittää omistamaansa asuntokantaa. Kruunuasuntojen erityistehtävänä on varmistaa puolustusvoimien henkilökunnan asuntotarpeen tyydyttäminen. Yhtiö vuokraa asuntoja myös yleisille vuokra-asuntomarkkinoille. Lue lisää >

Pajakulma

Pajakulma on erikoishyötyajoneuvojen suunnittelu-, valmistus-, huolto- ja komponenttipalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Pajakulman tehtävänä on huolehtia, että sen asiakkailla on käytössään hyvin varusteltuja ja huollettuja hyötyajoneuvoja, jotka mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Pajakulman liikevaihto vuonna 2015 oli 13,6m€. Lue lisää >

Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti sisältää konsernin operatiivisten yhtiöiden tiedot ja raportissa käydään läpi yhtiöiden taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullinen toiminta sekä ympäristövastuuseen liittyvät asiat. Yritysvastuuraportti sisältää lisäksi tiedot yrityksen verojalanjäljestä. Yritysvastuuraportilla viestitään yhtiön sidosryhmille toiminnan vastuullisuudesta. Lue lisää >

TILINPÄÄTÖS 2015

Vuonna 2015 Governia-konsernin liikevaihto oli 71,4 miljoonaa euroa ja liiketulos -3,0 miljoonaa euroa. Konsernin henkilömäärä oli 330. Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös on ladattavana Julkaisut-sivulla. Julkaisut-sivulta on ladattavissa myös vanhat toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä eettiset ohjeet. Lue lisää >

Yhteystiedot

Governian toimitusjohtaja on DI Timo Kankuri. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii finanssineuvos Jarmo Kilpelä Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Muut hallituksen jäsenet ja kaikki yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. Governian vastuuministeriö on Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Lue lisää >