Etusivulle

Muut omistukset

 

MIKKELIN SETRINMÄEN KYLLÄSTÄMÖALUE

Governia vastaa Mikkelissä olevan VR:n entisen kyllästämön saastuneen maaalueen puhdistamisesta Etelä-Savon ympäristökeskuksen 29.11.2007 myöntämän toimenpideluvan ehtojen mukaisesti. Governia ja Liikenneviraston rautatieosasto toteuttavat yhdessä puhdistustyön, jossa pumpataan ja erotetaan pohjavedestä kreosoottia. Puhdistustyö ja monitorointi jatkuvat toistaiseksi.

RANTASARFVIK OY

Governia omistaa 50 % Rantasarfvik Oy:n osakekannasta.

Rantasarfvik osallistuu Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. Kaavoitetuilla alueilla on rakennusoikeutta yli 67 000 kerrosneliömetriä.

GOK OY

Governian kokonaan omistama GoK Oy omistaa 3,5 hehtaarin maa-alueen Helsingin Kuninkaantammessa. Helsingin kaupunki on kaavoittamassa alueelle noin 24 000 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta.

GASONIA OY

Governia Oy omistaa 1 prosentin osuuden Gasonia Oy:stä.