Etusivulle

Cinia Groupin valtio-omistus ja omistajaohjaus siirtyy liikenne- ja viestintäministeriölle

Talouspoliittinen ministeriövaliokunta on päättänyt, että Governia Oy:n tytäryhtiö Cinia Group Oy siirretään valtion suoraan omistukseen. Samalla Cinia Groupin omistajaohjaus siirtyy Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta liikenne- ja viestintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat Ilmarinen ja OP Ryhmä.

Governian omistus Cinia Group Oy:ssä siirretään valtion suoraan omistukseen myöhemmässä vaiheessa tämän vuoden aikana.

Cinian omistajien tavoitteena on, että Cinia keskittyy nykyisiin ydinliiketoimintoihinsa ja panostaa lisäksi yhteiskunnallisesti merkittävän tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen. Nopeat, turvatut ja luotettavat suurkapasiteettiset datayhteydet tarjoavat suomalaisille yrityksille tehokkaan perustan reaaliajassa toimivalle globaalille liiketoiminnalle.

Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita ovat Koillisväylän kaapelihankkeen edistäminen ja tätä hanketta tukevan Suomen runkoverkon vahvistaminen. Koillisväylän kaapeliyhteys vahvistaisi Suomen kansainvälistä kilpailukykyä uutena nopeana tietoliikennereittinä Aasiasta Eurooppaan. Tämä vähentäisi Euroopan ja Aasian välisiin tietoliikenneyhteyksiin liittyvää toimintavarmuusriskiä, millä on olennainen merkitys muun muassa pankeille ja pörssikaupalle, verkkokaupalle sekä esineiden internetin, 5G:n ja robotisaation edistymiselle.

Koillisväylän tietoliikennekaapelin kehittäminen on nimetty yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi kuluvalla hallituskaudella.