Etusivulle

Pietarin Suomi-Talon uudeksi johtajaksi Sirpa Sara-Aho

Pietarin Suomi-Talon johtaja vaihtuu, kun käynnistysvaiheen johtaja Olga Harju jää eläkkeelle ja uutena johtajana 01.08.2019 aloittaa Sirpa Sara-aho.

Sirpa Sara-aho

Sirpa Sara-aholla on pitkä kokemus kiinteistöliiketoiminnan johtamisesta ja asiakaspalvelujen kehittämisestä Venäjällä. Hän on aiemmin työskennellyt Spondassa Venäjän liiketoimintavastuullisena johtajana ja Nordeassa Venäjän vienti- ja projektirahoituksesta vastaavana johtajana.

Pietarin Suomi-Talo kiittää Olga Harjua hänen merkittävästä panoksestaan Suomi-Talon tilojen kuntoon saattamisessa, palvelukonseptin kehittämisessä ja toiminnan käynnistämisessä.

Suomi-Talon vuokraustoiminta ja hallinnointi on ollut hyvin haasteellista ja pitkälti riippuvaista Suomen ja Venäjän välisten taloussuhdanteiden ja sanktioiden vaikutuksista. Lisäksi korjausvelkaa on syntynyt aiemman kiinteistön hallinnoijan ajalta. Merkittävä osa korjauksista on nyt tehty. Loput korjauksista vaativat paikallisten viranomaisten luvat ja ne tehdään lupien saannin jälkeen. Suomi-Talo on Venäjällä kulttuuriperintökohde ja siksi sen kunnostuksia ja ylläpitoa valvovat Venäjän valtion ja Pietarin kaupungin viranomaiset kiinteistön omistajan suojeluvelvoitteen mukaisesti.

Lisätietoja:
Pietarin Suomi-Talo Oy hallituksen puheenjohtaja Maaret Heiskari
maaret.heiskari@governia.fi, 0504714774