Governia-konserniin kuuluva Kruunuasunnot Oy myy 1 200 asuntoa käsittävän kiinteistökokonaisuuden

Governia Oy:n tytäryhtiö Kruunuasunnot Oy on saanut päätökseen toimenpiteet noin 1 200 asuntoa käsittävän kiinteistökokonaisuuden myymisestä. Myytävät kohteet ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne sijaitsevat 12 kaupunkikeskuksessa eri puolilla Suomea. Kiinteistökauppana toteutettavan myynnin esisopimus on allekirjoitettu 23.5.2023 ja sen loppuunsaattamisen aikataulutavoite on kesä 2023. Myynnin toteuttaminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvonnan hyväksynnän. Kauppa on toteutuessaan kuluneen vuoden suurin kiinteistötransaktio Suomessa.

Ostaja on maailmanlaajuinen pääomasijoitusyhtiö KKR, jonka yhteistyökumppanina toimii suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Avant Capital Partners vastaten portfolion manageroinnista. KKR tekee sijoituksen European Core Plus Real Estate -rahaston kautta. Rahasto on keskittynyt korkealaatuisiin ja vakaisiin kohteisiin.

Asuntojen myynnillä ei ole vaikutusta asukkaisiin, sillä nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät ostajalle alkuperäisin ehdoin. Kruunuasuntojen henkilöstöä tuetaan muutoksessa erilaisin järjestelyin.

Kruunuasunnot perustettiin vuonna 1999 hallinnoimaan ja peruskorjaamaan puolustusvoimien käytössä olevaa asuntokantaa. Yrityksen omistaja-arvoa on sen olemassaolon aikana aktiivisesti kehitetty uudisrakentamisella, perusparannuksilla sekä kiinteistökehityshankkeilla. Puolustusvoimien kokonaisasuntomäärä on koko 2000-luvun ajan vähentynyt merkittävästi ja vuonna 2015 päivitetyn puolustusvoimien palvelussuhdeasuntostrategian myötä Kruunuasuntojen rooli asuntojen ensisijaisena tarjoajana poistui.

Kruunuasuntojen toiminta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajana ja tarjoajana pääosin muille kuin puolustusvoimien henkilökunnalle ei ole jatkossa yhtiön strategian mukaista toimintaa ja toteutettavalla järjestelyllä vapautuu asuntoportfolioon sitoutuneita pääomia muuhun käyttöön. Myynnin toteuduttua Kruunuasunnot jatkaa puolustusvoimien varuskuntapaikkakunnilla sijaitsevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajana tuottaen managerointipalveluja ja jatkaen käynnissä olevia kiinteistökehityshankkeita.

Lisätietoja asiasta:
Kai Heinonen, Governia Oy, toimitusjohtaja
kai.heinonen@governia.fi, p. 050 62 322