Etusivulle

Governia tänään

Governia Oy:n tehtävä valtion erityisyhtiönä on hoitaa valtion sille osoittamia liiketoiminnallisia erityistehtäviä, lisätä joustavuutta valtion omistaja-ohjaukseen ja mahdollistaa hallituksen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyviä liiketoiminnallisia hankkeita. Governian vastuuministeriö on Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Governia kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja realisoi sijoituksiaan suunnitellusti. Yhtiö noudattaa hyvää hallinnointitapaa, valtio-omisteisten yhtiöiden eettisiä arvoja ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Vuoden 2018 lopussa Governian tärkeimmät yhtiöomistukset olivat Kruunuasunnot Oy (100%), Pietarin Suomi-Talo Oy (100%) ja GoK Oy (100%). Vuoden 2018 aikana Governia myi omistamansa Raskone Oy:n osakkeet (15 prosenttia osakekannasta).

Avainluvut (M€) 2018, 2017, 2016

GOVERNIA OY, KONSERNI 2018 2017 2016
LIIKEVAIHTO 41,3 44,8 90,6
LIIKETULOS 17,3 12,7 8,0
LIIKETULOS % LIIKEVAIHDOSTA 41,8 28,4 8,8
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 12,5 7,9 1,1
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 9,3 6,6 1,9
OMAVARAISUUSASTE 70,0 65,0 49,6
KONSERNITASE 202,8 190,8 314,4
KONSERNIN HENKILÖMÄÄRÄ 23 23 234

 

GOVERNIA OY, EMOYHTIÖ 2018 2017 2016
LIIKEVAIHTO 0,5 0,2 0,1
LIIKEVOITTO 0,3 1,1 -1,92
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 0,7 1,3 -3,0
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 0,7 2,5 -1,5
OMAVARAISUUSASTE 77,5 74,7 66,5

Historia

Governia syntyi vuonna 2009, kun silloinen Solidium Oy, joka aiemmin hoiti nykyisen Governian tehtäviä, jakaantui kahdeksi yhtiöiksi. Uuteen Governiaan siirrettiin vanhasta Solidiumista ei-listattujen yritysten omistus ja muut omaisuuserät.

Arvot ja yritysvastuu

Governia-konsernin keskeiset arvot ovat avoimuus, yritysvastuu ja eettisyys.

Governia-konsernissa yritysvastuun johtamisesta ja raportoinnista vastaavat tytäryhtiöt konsernin ohjeistuksen mukaisesti ja noudattaen soveltuvin osin valtioneuvoston 3.11.2011 tekemään omistajapoliittiseen periaatepäätökseen sisältyvää yritysvastuun raportointiohjetta.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu otetaan huomioon konserniyhtiöiden päivittäisessä liiketoiminnassa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan eettistä ja hyvää hallinnointitapaa.

Governia-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä noudattamaan lakeja ja sääntöjä. Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat kaikki välittömät, välilliset ja muut verot ajallaan.

Lue lisää Governian toiminnan taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta uusimmasta Yritysvastuuraportista.

Verojalanjälki

Governian konserniyhtiön maksavat kaikki veronsa Suomeen.  Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. Konserniavustuksia ei ole käytetty eikä konserniyhtiöiden välillä muutenkaan tehdä tulosjärjestelyitä. Konsernilla ei ole mitään suoria kytköksiä nk. veroparatiisiyhtiöihin.