Governia

Valtion erityistehtäväyhtiö

Uniikki toiminta-alusta

Governia toimii valtion uniikkina toiminta-alustana valtion osoittamille toimeksiannoille ja määräaikaisille omistuksille sekä niiden rahoitusjärjestelyille.

Ketterä toimintamalli

Governian ketterä ja kustannustehokas toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin ja rahoitusratkaisut valtion toimeksiantoihin. Governia toimii Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa ja toimeksiannosta.

Vaikuttava kehittäjä

Governian tehtävä vakavaraisena omistajana on kehittää ja kasvattaa hallinnoimiensa yritysten ja omaisuuserien omistaja-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kullekin erikseen määritetyn omistusstrategian mukaisesti.

Arvot

Vastuullisuus

Toteutamme valtion omistuksiin liittyviä toimeksiantoja, jotka tähtäävät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vaikutuksen saavuttamiseen. Edistämme ja valvomme hallinnoimiemme omistusten hyvää hallintotapaa, eettistä ja kestävää kehitystä sekä vastuullista työnantajatoimintaa.

Tarkoituksellisuus

Kaikilla omistuksillamme on omistusstrategia ja tavoitetila omistuksen määräajan ja lopputuleman osalta. Kaikki toimintamme on omistusstrategioiden tavoitteiden mukaista ja yhteiskunnalliseen tarkoitukseen tai vaikuttavuuteen tähtäävää.

Avoimuus

Toimintamme kestää avoimen tarkastelun ja pystymme perustelemaan päätöksemme. Viestimme avoimesti ja faktapohjaisesti yhtiön ja omistusten tilasta ja raportoimme niistä viranomaisille ja valtion omistajaohjaukseen säännöllisesti.

Johto

Maaret Heiskari

Maaret Heiskari

Toimitusjohtaja

s.1966, HuK
Gsm: 050 471 4774
maaret.heiskari@governia.fi

Miki Lehtomäki

Miki Lehtomäki

Talous- ja hallintopäällikö, Controller

s.1982, HT-tilintarkastaja, BBA
Gsm: 050 376 6141
miki.lehtomaki@governia.fi

Hallitus

Ilpo Nuutinen

Ilpo Nuutinen

s. 1964, varatuomari, OTK, OTL, KTM
Hallitusneuvos, Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto

Hallituksen puheenjohtaja

Taina Susiluoto

Taina Susiluoto

s. 1973, oikeustieteen maisteri
Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Niclas Köhler

s. 1966, KTM
Talousjohtaja, Finavia Oyj

Pauliina Pekonen

s. 1973, valtiotieteen maisteri
Neuvotteleva virkamies, Valtionvarainministeriö

Yritysvastuuraportti, Governia-konserni