Etusivulle

Governia tänään

Governia Oy:n tehtävä valtion erityisyhtiönä on hoitaa valtion sille osoittamia liiketoiminnallisia erityistehtäviä, lisätä joustavuutta valtion omistaja-ohjaukseen ja mahdollistaa hallituksen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyviä liiketoiminnallisia hankkeita. Governian vastuuministeriö on Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Governia kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja realisoi sijoituksiaan suunnitellusti. Yhtiö noudattaa hyvää hallinnointitapaa, valtio-omisteisten yhtiöiden eettisiä arvoja ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Vuoden 2017 lopussa Governian tärkeimmät yhtiöomistukset olivat Kruunuasunnot Oy (100%) ja GoK Oy (100%). Vuoden 2017 aikana Cinia Group siirtyi Liikenne- ja viestintäministeriölle ja Turun Telakkakiinteistöt Oy myytiin tekakkayhtiö Meyer Turulle.

Avainluvut (M€) 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ja 2012

GOVERNIA OY, KONSERNI 2017 2016 2015 2014 2013 2012
LIIKEVAIHTO 44,8 90,6 71,4 99,6 124,6 121,3
LIIKETULOS 12,7 8,0 -3,0 6,8 12,2 5,4
LIIKETULOS % LIIKEVAIHDOSTA 28,4 8,8 -4,2 6,8 9,8 4,5
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 7,9 1,1 -4,3 1,4 4,3 0,7
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 6,6 1,9 -1,5 2,2 3,2 1,9
OMAVARAISUUSASTE 65,0 49,6 48,3 56,4 28,7 34,2
KONSERNITASE 190 314,4 320,5 289,0 473,3 380,6
KONSERNIN HENKILÖMÄÄRÄ 23 234 330 176 253 63

 

GOVERNIA OY, EMOYHTIÖ 2017 2016 2015 2014 2013 2012
LIIKEVAIHTO 0,2 0,1 0,018 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 1,1 -1,92 -0,1 6,1 -1,0 -0,5
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO-% 1,3 -3,0 -1,2 8,4 0,4 0,7
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% 2,5 -1,5 -0,3 5,3 0,7 1,0
OMAVARAISUUSASTE 74,7 66,5 61,9 62,2 51,5 69,3

Historia

Governia syntyi vuonna 2009, kun silloinen Solidium Oy, joka aiemmin hoiti nykyisen Governian tehtäviä, jakaantui kahdeksi yhtiöiksi. Uuteen Governiaan siirrettiin vanhasta Solidiumista ei-listattujen yritysten omistus ja muut omaisuuserät.

Arvot ja yritysvastuu

Governia-konsernin keskeiset arvot ovat avoimuus, yritysvastuu ja eettisyys.

Governia-konsernissa yritysvastuun johtamisesta ja raportoinnista vastaavat tytäryhtiöt konsernin ohjeistuksen mukaisesti ja noudattaen soveltuvin osin valtioneuvoston 3.11.2011 tekemään omistajapoliittiseen periaatepäätökseen sisältyvää yritysvastuun raportointiohjetta.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu otetaan huomioon konserniyhtiöiden päivittäisessä liiketoiminnassa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan eettistä ja hyvää hallinnointitapaa.

Governia-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä noudattamaan lakeja ja sääntöjä. Konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat kaikki välittömät, välilliset ja muut verot ajallaan.

Lue lisää Governian toiminnan taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta uusimmasta Yritysvastuuraportista.

Verojalanjälki

Governian konserniyhtiön maksavat kaikki veronsa Suomeen.  Millään konserniyhtiöllä ei ole maksamattomia veroja eikä meneillään olevia verovalitusprosesseja. Konserniavustuksia ei ole käytetty eikä konserniyhtiöiden välillä muutenkaan tehdä tulosjärjestelyitä. Konsernilla ei ole mitään suoria kytköksiä nk. veroparatiisiyhtiöihin.