Governian yritysvastuuraportti julkaistu

Governia Oy on julkaissut yritysvastuuraporttinsa omasta ja konserniyhtiöiden toiminnasta sekä vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen monella tapaa, mutta onneksi pandemian vaikutus oli Governia-konsernille vähäinen.

Governia-konsernissa noudatetaan kestävän kehityksen liiketoiminta- ja johtamismallia sekä valtio-omistajan ohjeistusta vastuullisuuden raportoinnista. Vastuullisuustavoitteet ja -mittarit asetetaan vuosittain ja kukin tytäryhtiö antaa oman yritysvastuuraportin, jotka on julkistettu näiden nettisivuilla.

Käy tutustumassa Governian raporttiin https://yritysvastuuraportti.governia.fi/2020/