Mikkelin Setrinmäen vanhan kreosoottikyllästämön alueen pohjaveden puhdistus siirtyy pohjaveden laadun seurantavaiheeseen

Mikkelin Setrinmäen kyllästämöalueen saastuneen pohjaveden pumppaus on lopetettu, koska sillä ei saavutettu enää hyötyjä. Alueen pohjaveden tarkkailu jatkuu. Seurannan lähtökohtana on turvata Pursialan vedenottamon raakaveden laatu kaikissa olosuhteissa.

Urpolan kaupunginosassa Mikkelissä toimi ratapölkkyjen kyllästämö 1900-luvun alusta aina vuoteen 1982 asti. Pölkkyjen kyllästämiseen käytettiin kreosoottiöljyä. Kreosoottiöljy koostuu lukuisista eri orgaanisista yhdisteistä, joista osa on ympäristölle ja terveydelle haitallisia. Entisen kyllästämön toiminnan aikana kreosoottiöljyä pääsi alueen maaperään ja siitä edelleen pohjaveteen.

Alueen maaperää ja pohjavettä on puhdistettu vuodesta 2003 lähtien. Pohjaveden puhdistaminen pumppauskäsittelyn avulla alkoi vuonna 2009. Kuluneiden vuosien aikana pumppauksella on saatu poistettua vedestä noin 150 kiloa kreosoottiöljystä peräisin olevia haitallisia aineita.

Alueen pohjaveden pumppaaminen lopetettiin huhtikuussa 2021, koska seurantatulosten perusteella pumppaaminen ei enää paranna merkittävästi pohjaveden laatua. Pumppaukseen liittyvät maanpäälliset laitteistot tullaan purkamaan alkukesän 2021 aikana.

”Pumppaamisen lopettamisen myötä voimme panostaa aikaisempaa enemmän pohjaveden laadun tarkkailuun. Meillä on myös tarkka varautumissuunnitelma, jossa on otettu huomioon erilaisia riskejä. Jos pohjaveden laatu heikkenee mittauksissa, voimme tehdä esimerkiksi suojapumppauksia”, toteaa ympäristöasiantuntija Mikael Takala Väylävirastosta.

Vaikka pohjaveden pumppaaminen ei enää jatku, Väylävirasto ja Governia Oy selvittävät edelleen nykyistä tehokkaampia menetelmiä pohjaveden puhdistamiselle. Näistä laaditaan selvitykset viiden vuoden välein. Entisen kyllästämön alueen pohjaveden alla olevassa maaperässä on edelleen paljon kreosoottiöljyä. Sen poistamiselle ei ole olemassa teknisiä ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa, ilman että pohjaveden laatu saattaisi kärsiä.

”Alueen pohjaveden puhdistamisen ja seurannan lähtökohtana on turvata Pursialan vedenottamon raakaveden laatu kaikissa olosuhteissa”, Takala sanoo.

Lisätätietoja:

Mikael Takala,
ympäristöasiantuntija
Väylävirasto
puh. 029 534 3245

Maaret Heiskari,
toimitusjohtaja
Governia Oy
puh. 050 471 4774