Etusivulle

Suomi-talo

Pietarissa sijaitseva Suomi-talo siirtyi Governia Oy:n omistukseen vuonna 2018. Suomi-taloon on luotu uusi toimintakonsepti, jonka tavoitteena on kehittää Suomi-talosta suomalaisen elinkeinoelämän, kulttuurin ja tieteen keskittymä sekä Suomen ja Venäjän välisen kanssakäymisen kohtauspaikka. Suomi-talon tehtävänä on auttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaa Venäjällä ja luoda niille edellytyksiä ja mahdollisuuksia menestyä. Vastuu talon operoinnista, tilapalveluista ja toimitilojen vuokraamisesta on Governian venäläisellä tytäryhtiöllä OOO Dom Suomella.

Suomi-talo vuokraa suomalaisille yrityksille, kulttuuri- ja tiedeyhteisöille vakituista toimistotilaa sekä aikaperusteisesti neuvottelu- ja konferenssitiloja. Lisäksi Suomi-talo hoitaa vuokralaisten peruspalvelut sekä tarjoaa lisäarvopalveluita. Suomi-talossa toimivat muun muassa kaikki Team Finlandiin kuuluvat viralliset tahot sekä maakuntien ja liike- ja kulttuurielämän edustajia.

Suomi-talo toimii noudattaen Suomen ja Venäjän lakia sekä hyvää hallintotapaa. Suomi-talo toteuttaa toiminnassaan arvojaan:

  • turvallisuus
  • yhteisöllisyys
  • vastuullisuus
  • tasa-arvoisuus
  • avoimuus.

Arvot näkyvät asiakkaille turvallisina toimitiloina ja liiketoimintaa tukevana palveluyhteisönä. Asiakkaille tarjotaan yhtäläiset ehdot ja edut. Lisäksi he pääsevät osaksi suomalaisyhteisön, palveluntuottajien ja konsulaatin tiedonvälitystä ja verkostoa.

Lisätietoa: Suomi-talo