Rantasarfvik Oy siirtyy kokonaan Governian omistukseen

Governia Oy on ostanut IVG Polar Oy:n omistamat osakkeet Rantasarfvik Oy:stä tammikuun lopussa 2020 kasvattaen näin omistusosuutensa yhtiössä 100%:iin. Jatkossa Rantasarfvik Oy:tä käsitellään Governian tytäryhtiönä raportoinnissa ja tilinpäätöksissä.

Rantasarfvik Oy omistaa yhdessä Sato Oyj:n kanssa kaavoitettuja tontteja ja kaavoittamatonta raakamaata Sarfvikissa Kirkkonummella. Sato myy ja hallinnoi yhteisomistuksessa olevia tontteja sekä osallistuu raakamaan kaavoitukseen maanomistajien puolesta.

Lisätietoja: Maaret Heiskari, 050 471 4774