Etusivulle
Etusivu

Governia

Governia Oy on valtion 100%:sti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja kehittää kulloinkin omistuksessaan olevia listaamattomia yhtiöitä ja varallisuutta, sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. Yhtiö toimii valtion erityistehtäväyhtiönä, jonka vahvaa tasetta voidaan käyttää valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Governia kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja realisoi sijoituksiaan suunnitellusti. Yhtiö noudattaa hyvää hallinnointitapaa, valtio-omisteisten yhtiöiden eettisiä arvoja ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Lue lisää >

Kruunuasunnot

Kruunuasunnot Oy omistaa noin 2500 asuntoa eri puolilla Suomea, erityisesti varuskuntapaikkakunnilla. Yhtiö vuokraa ja kehittää omistamaansa asuntokantaa. Kruunuasuntojen erityistehtävänä on varmistaa puolustusvoimien henkilökunnan asuntotarpeen tyydyttäminen. Yhtiö vuokraa asuntoja myös yleisille vuokra-asuntomarkkinoille. Lue lisää >

Yritysvastuuraportti 2018

Yritysvastuuraportissa kerromme toimintaamme ohjaavista yritysvastuun periaatteista, konsernin operatiivisissa tytäryhtiöissä käytettävästä kestävän liiketoiminnan johtamismallista sekä vuoden 2018 keskeisimmistä tapahtumista. Tuemme ja edistämme tytäryritystemme yritysvastuuta strategisen johtamisen ja hallitustyöskentelyn kautta. Lue lisää >

TILINPÄÄTÖS 2018

Vuonna 2018 Governia-konsernin liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 17,3 miljoonaa euroa. Konsernin henkilömäärä oli 23. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös on ladattavana Julkaisut-sivulla. Julkaisut-sivulta on ladattavissa myös vanhat toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä eettiset ohjeet. Lue lisää >

Yhteystiedot

Governian vastuuministeriö on Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiön kaikki yhteystiedot ja hallituksen jäsenet löydät Yhteystiedot-sivulta. Lue lisää >