Omistaja-arvon nousu

Easy Km:n liiketoimintaa tervehdytettiin ja kehitettiin kannattavaksi, mikä mahdollisti omistaja-arvon kasvun ja yrityksen myynnin yksityiselle sektorille.

Easy Km siirtyi Governian omistukseen vuonna 2010 valtion omistamalta Raskone Oy:ltä osana Raskoneeseen liittyviä rakennejärjestelyjä. Easy Km oli Suomen suurin valtion ja kuntien hyöty- ja työsuhdeajoneuvojen leasingvuokraaja. Yhtiön juuret olivat entisen posti- ja telelaitoksen ajoneuvokannan hallinnassa ja huoltamisessa.

Governian tavoitteena oli Easy Km:n liiketoiminnan tervehdyttäminen ja kehittäminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen, mitä Governia toteutti hallitustyöskentelyn kautta. Governia ohjasi ja valvoi Easy Km:n strategian ja vuosisuunnitelmien toteutumista sekä kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. IT-järjestelmät olivat yksi kehittämistoimenpiteiden painopisteistä. Governian antamat takaukset paransivat leasingtoiminnan rahoitusasemaa, mikä varmisti näin yhtiön edellytykset kehittää ja tervehdyttää liiketoimintaansa. 

Onnistunut liiketoiminnan kehitys kasvatti Easy Km:n omistaja-arvoa ja antoi mahdollisuuden ostajan löytämiseen yhtiölle. Vuonna 2014 Governia myi Easy Km:n koko osakekannan kansainväliselle ALD Automotiven suomalaiselle tytäryhtiölle Axus Finland Oy:lle.

Easy Km Oy

  • Governian omistuksessa 2010-2014
  • Myytiin kansainväliselle ALD Automotiven suomalaiselle tytäryhtiölle Axus Finland Oy:lle
  • Lisätietoja: www.aldautomotive.fi/