Merikaapelin avulla datakeskuksia Suomeen

Cinia Group rakennutti turvallisen ja nopean merenalaisen valokuitukaapelin Saksan ja Suomen välille. Tämä lisäsi Suomen kilpailukykyä tieto- ja viestintäteknologian alueella ja edisti datakeskusten sijoittumista Suomeen.

Talouden ja yhteiskunnan voimakas digitalisoituminen on lisännyt tarvetta parantaa Suomen nopeita ja suoria datayhteyksiä suoraan keskiseen Eurooppaan. Vielä vuonna 2013 kaikki Suomen dataliikenne kulki Ruotsin ja Tanskan läpi maailmalle, mikä ei ollut tietoturvan, huoltovarmuuden ja suurten datakeskusten saamisen kannalta optimaalinen. Tilanteen parantamiseksi valtio päätti käynnistää suoran ja nopean merenalaisen valokuitukaapelin rakentamisen Suomen ja Saksan välille, koska yksityisillä yrityksillä ei ollut resursseja tehdä yksin näin merkittävää investointia.

Valtio antoi Governialle merikaapelihankkeen toteutuksen siten, että se olisi kaupallisesti hyödynnettävissä ja että sille saataisiin muitakin omistajia ja rahoittajia valtion lisäksi.

Vuonna 2013 Governia hankki merikaapelihankkeen hallinnointiyhtiöksi Corenet Oy:n, joka omisti Suomessa 7100 km pitkän optisen kuitukaapeliverkoston ja tarjosi jo entuudestaan tietoliikennepalveluita yrityksille ja yhteisöille.

Governia lähti kehittämään Corenetin kaupallista toimintaa merikaapelihanketta vastaavaksi ja tässä kehitystyössä Corenet muuttui Cinia Groupiksi. Cinian tytäryhtiöksi perustettiin C-Lion1 Oy, joka toimii merikaapelin rakennuttajayhtiönä. Cinia Groupin omistuspohjaa saatiin laajennettua, kun työeläkeyhtiö Ilmarinen ja finanssiryhmä OP ostivat kumpikin 10 prosentin  osuuden ja lähtivät mukaan merikaapelihankkeen rahoittajiksi. Loppuosa merikaapelihankkeen rahoitustarpeesta Cinia hankki yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta.

Merikaapeli rakennettiin Suomen Helsingin ja Saksan Rostockin välille vuosina 2015-16 ja kaupalliseen käyttöön se otettiin syksyllä 2016. Seuraavana vuonna merikaapelia laajennettiin Hangon haaralla, mikä varmentaa ja nopeuttaa datayhteyksiä Länsi-Suomeen.

Governia kasvatti ja kehitti Cinia Groupin liiketoimintaa siten, että merikaapelin ympärille saatiin kehitettyä kannattavaa liiketoimintaa. Myös muut valtion asettamat merikaapelihankkeen tavoitteet toteutuivat, sillä hanke toteutettiin pääosin yksityisellä rahoituksella ja mukaan saatiin muita omistajia.

Merikaapelihanke on myös edesauttanut merkittävien datakeskusinvestointien saamista Suomeen. Muun muassa Google ilmoitti vuonna 2019 investoivansa yhteensä 1,2 miljardia euroa Haminan datakeskukseen.

Vuonna 2017 Cinia Group siirrettiin Governiasta valtion suoraan omistukseen liikenne- ja viestintäministeriölle erityistehtäväyhtiöksi ja sille on kaavailtu merkittävää roolia Koillisväylän kaapelihankkeessa.

Cinia Group

  • Governian omistuksessa vuosina 2013-2017
  • Siirtyi valtion suoraan omistukseen liikenne- ja viestintäministeriölle.
  • Lisätietoja: cinia.fi/