Pitkäaikaisen omistuksen liiketoiminnan kehittäminen

Kruunuasunnot on kehittänyt ja nykyaikaistanut asuntokantaa sekä puolustusvoimien käyttöön että vapaille vuokra-asuntomarkkinoille.

Kruunuasunnot siirtyi Governian omistukseen vuonna 2009. Alunperin Kruunuasunnot perustettiin vuonna 1999 hallinnoimaan ja kehittämään puolustusvoimien käytössä olleesta iäkkäästä asuntokannasta taloudellisesti kannattava toiminnallinen kokonaisuus.

Kruunuasuntojen asuntokannasta (noin 1 900) hieman vajaa puolet on vuokrattu puolustusvoimien käyttöön ja loput vapaille vuokra-asuntomarkkinoille. 

Kruunuasunnot kehittää asuntokantaa puolustusvoimien asuntotarpeisiin heille strategisilla paikkakunnilla. Yhteistyö avainasiakkaan kanssa on ollut aktiivista ja vuorovaikutteista. Kruunuasunnot on nykyaikaistanut puolustusvoimien vanhaa asuntokantaa nykyaikaisiksi laadukkaiksi vuokratiloiksi. Perusparannusten yhteydessä isoja perhehuoneistoja on jaettu pienemmiksi asunnoiksi, jotta ne vastaavat paremmin avainasiakkaan tarpeisiin. Lisäksi on kehitetty monistettava ja siirrettävä asuntomoduulirakenne yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. 

Kruunuasunnot on panostanut energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja saavuttanut säästötavoitteensa kiinteistöalan energiansäästösopimusten mukaisesti. Tämä näkyy kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokustannusten alenemisessa sekä positiivisena ympäristötekijänä asukkaille. 

Puolustusvoimilta vapautunut asuntokanta on vuokrattu markkina-ehtoisesti yksityisasiakkaille tai myyty yksityisillä kaupoilla paikkakunnilla, jotka eivät ole olleet ydinliiketoiminta-alueilla. Lisäksi Kruunuasunnot on tehnyt kaksi mittavaa salkkukauppaa, jotka osaltaan ovat supistaneet maantieteellistä toimialuetta ja nuorentaneet asuntokantaa.   

Nykyisin Kruunuasunnot toimii valtakunnallisesti 19 paikkakunnalla. Kruunuasuntojen toiminta keskittyy kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin sekä puolustusvoimille merkittäviin sijaintikuntiin. Strategiansa mukaisesti Kruunuasunnot rakennuttaa vapaarahoitteisia uudiskohteita vuokra-asumisen kasvaviin tarpeisiin. 

Kruunuasunnot on Governialle pitkäaikainen omistus, jonka liiketoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti ja markkinaehtoisesti omistaja-arvoa kasvattaen. 

Kruunuasunnot Oy