Laivanrakennusteollisuus säilyi Turussa

Governia osti vaikeuksiin ajautuneelta STX Finlandilta Turun telakan maa-alueen ja vuokrasi sen takaisin laivanrakennusyhtiölle. Järjestely loi edellytykset Turun telakan myymiselle laivanrakennusyhtiö Meyerille ja alan teollisuuden säilymisen vahvana Suomessa.

Vuonna 2012 eteläkorealaisessa omistuksessa ollut STX Finland oli ajautunut pahoihin rahoitusvaikeuksiin. Suomessa pelättiin meriteollisuuden loppumista Turussa ja sen vaikutuksia koko Suomeen. Laivanrakennusteollisuus on pitkään työllistänyt Suomessa ison alihankintaverkoston ja siten meriteollisuuden merkittävä heikentyminen olisi ollut Suomen kansantaloudelle valtava isku.

Valtio päätti toimia Suomen meriteollisuuden pelastamiseksi ja valtuutti vuonna 2013 Governian ostamaan Turun telakan maa-alueet STX Finlandilta käypään hintaan ja vuokraamaan se takaisin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Turun telakka oli tuolloin Suomen suurin teollisuuskiinteistö pinta-alaltaan. Governia hankki rahoituksen telakan maa-alueen ostoon yksityisiltä rahamarkkinoilta.

Governian rooli telakan maa-alueen omistajana ja edelleen vuokraajana mahdollisti STX Finlandin rahavarojen vapauttamisen telakan toimintaan tervehdyttäen sen taloutta. Samalla STX Finlandin tase pieneni, mikä osaltaan helpotti telakan myymistä vuonna 2014 uudelle vakavaraiselle omistajalle, saksalaiselle laivanrakennusyhtiö Meyer Werft GmbH:lle. Meyer sai kännettyä Turun telakan toiminnan nopeasti hyvin kannattavaksi.

Koko meriteollisuus työllistää Suomessa noin 30000 henkilöä yli 1000 yrityksessä. Alan vuotuinen liikevaihto on noin 8 miljardia euroa.

Vuonna 2017 Governia myi Turun Telakkakiinteistöt Oy:n Meyer Turku Oy:lle aiemmin tehdyn sopimuksen takaisinosto-option mukaisesti. Samassa yhteydessä Governia myi telakka-alueen pohjoisosasta Turun kaupungille maa-alueen, johon kaupunki kaavoittaa muun muassa telakkatoimintaa palveleville yrityksille uusia tontteja.

Turun Telakkakiinteistöt Oy

  • Governian omistuksessa vuosina 2013-2017
  • Myytiin takaisinosto-option mukaisesti Meyer Turku Oy:lle
  • Lisätietoja: meyerturku.fi/