Pietarin Suomi-Talo tapahtumien ja palvelujen keskiössä

Pietarin Suomi-Talosta on luotu suomalaisten yritysten ja organisaatioiden, talouden, tieteen, taiteen ja kulttuurin asiakaslähtöinen palvelu- ja tapahtumakeskus.

Vuonna 2016 Suomen ja Venäjän pääministerit sopivat, että Suomi ostaa Venäjältä Pietarissa sijaitsevan Suomi-Talon. Vuonna 1847 valmistunut Pyhän Marian  kirkkokartano on osa Pietarin suomalaisen kaupunginosan ja yhteisön historiaa.

Keväällä 2017 valtio valtuutti Governian ostamaan Suomi-Talon Suomen ja Venäjän välisellä valtiosopimuksella.  Suomi-Talo siirtyi Governian omistukseen toukokuussa 2018

Governia toimii kiinteistön omistajana ja perusti venäläisen tytäryhtiön OOO Dom Suomen, joka hallinnoi ja vuokraa talon tiloja ja kehittää sen palveluja. Suomi-Talon tulee omistusstrategian mukaisesti toimia liiketoiminnallisin perustein itsekannattavasti.

Governia käynnisti jo kesällä 2018 Suomi-Talon toimintakonseptin luomisen. Suomi-Talosta kehitettiin liike-elämän, kulttuurin ja taiteen asiakaslähtöinen palvelu- ja tapahtumakeskus, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kohtaamispaikan sekä valmiin palvelu- ja yhteistyökumppaniverkoston Pietarissa. Vakaa toimintaympäristö, loistava sijainti, suomalainen toimintatapa ja palvelut suomen kielellä ovat Suomi-Talon kilpailuedut Pietarin markkinoilla.

Suomi-Talossa toimii suomalaisia yrityksiä, tieteen, taiteen ja kulttuurin vaikuttajia sekä julkisten tahojen edustajia kuten Team Finland.

Governia on luonut Suomi-Talon kulttuuriperintökohteeseen nykyaikaisen palvelu- ja tapahtumakeskuksen, joka on ensisijainen ja luonnollinen valinta Pietariin suuntaaville tai siellä toimiville tahoille. Se on ihanteellinen paikka järjestää yritys-, koulutus- ja kulttuuritapahtumia sekä muita talous- ja naapuruussuhteita edistäviä tilaisuuksia.

Suomi-Talon toiminta- ja palvelukonseptia kehitetäänn jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja muuttuvien markkinoiden mukaisesti. Uutena avauksena on myös pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen.

Suomi-Talo

  • Governian omistuksessa vuodesta 2018 lähtien
  • Lisätietoja: suomi-talo.fi/