Muut omistukset

Governia nykyisiin omistuksiin kuuluvat Rantasarfvik Oy, Gok Oy ja Gasonia Oy sekä Mikkelin Setrinmäen kyllästämöalue.

MIKKELIN SETRINMÄEN KYLLÄSTÄMÖALUE

Governia valtion toimeksiantamana hoitaa Mikkelissä sijaitsevan VR:n entisen ratapölkkykyllästämön kreosootilla saastuneen maa-alueen ja pohjaveden puhdistamista yhdessä Väyläviraston kanssa sekä hyvässä yhteistyössä Mikkelin kaupungin vesilaitoksen ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa. Ympäristökonsulttina toimii Ramboll. Puhdistustyön seurauksena pilaantuneita maamassoja on vaihdettu yli 80.000 tonnia ja maaperästä on poistettu PAH-yhdisteitä 12 tonnia. Vedenpuhdistuksen avulla on käsitelty yli 130.000m3 raakavettä ja poistettu 120kg kemiallisia yhdisteitä. Nyt hankkeessa ollaan siirtymässä biohajoamisvaiheeseen, jonka aikana raakaveden pitoisuuksien ja ympäristöriskien monitorointi jatkuu toistaiseksi.

RANTASARFVIK OY

Rantasarfvik Oy:stä tuli Governian 100% tytäryhtiö tammikuusta 2020 lähtien, kun yhtiön toinen omistaja IVG Polar Oy myi 50%:n omistuksensa Governialle. Rantasarfvik Oy omistaa yhdessä Sato Oyj:n kanssa kaavoittamatonta raakamaata (aiemmin myös kaavoittamattomia tontteja) Sarvvikissa Kirkkonummella. Sato myy ja hallinnoi yhteisomistuksessa olevia tontteja sekä osallistuu raakamaan kaavoitukseen maanomistajien puolesta. Rantasarfvik Oy:ssä ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan Governia tuottaa sen tarvitsemat hallinnointipalvelut.

GOK OY

GoK Oy harjoittaa kiinteistönkehitystä ja kehittämänsä kiinteistövarallisuuden myyntiä. Yhtiö osti elokuussa 2016 Nordic Morning Oyj:ltä Helsingin Kuninkaantammesta 3,5 hehtaarin maa-alueen, jonne on kaavoitettu 24 000 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta. Vuoden 2018 loppuun mennessä yhtiö oli myynyt tai tehnyt esisopimuksen kaikista yhtiön omistukseen kuuluneista tonteista. GoK Oy:llä ei ole palkattua henkilöstöä. Governia Oy tuottaa yhtiön tarvitsemat hallinnointipalvelut. 

GASONIA OY

Governia Oy omistaa 1 prosentin osuuden Gasonia Oy:stä, Suomen valtio omistaessa loput 99 prosenttia. Gasonia Oy omistaa 73,5 prosenttia Gasum Oy:n äänivallattomista osakkeista. Governian tehtävänä oli välillisen omistusrakenteen luominen, mikä mahdollisti Gasum Oy:n hankkiminen kokonaan valtion omistukseen vuonna 2014 ja hankinnan rahoitusjärjestelyn. Gasumin kaasuverkko- ja -myyntitoiminta jakautui vuoden 2020 alusta EU-säännösten mukaisesti, mikä edellytti myös Gasonian omistuksen jakautumista. Jakautumisessa syntyneen Suomen Kaasuverkko Oy:n Governia luovutti Valtionvarainministeriölle in natura.

Gasonia Oy:llä ei ole palkattua henkilöstöä, vaan Governia tuottaa sen tarvitsemat hallinnointipalvelut.