Etusivulle

Muut omistukset

 

OOO Suomi Talo

Pietarissa sijaitseva Suomi-talo siirtyi Governia Oy:n omistukseen vuonna 2018. Suomi-taloon kehitetään uusi toimintakonsepti, jonka tavoitteena on kehittää Suomi-talosta suomalaisen elinkeinoelämän, kulttuurin ja tieteen keskittymä sekä Suomen ja Venäjän välisen kanssakäymisen kohtauspaikka. Suomi-talon tehtävänä on auttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaa Venäjällä ja luoda niille edellytyksiä ja mahdollisuuksia menestyä. Vastuu talon operoinnista, tilapalveluista ja toimitilojen vuokraamisesta on Governian venäläisellä tytäryhtiöllä OOO Suomi Talolla.

MIKKELIN SETRINMÄEN KYLLÄSTÄMÖALUE

Governia vastaa Mikkelissä olevan VR:n entisen kyllästämön saastuneen maaalueen puhdistamisesta Etelä-Savon ympäristökeskuksen 29.11.2007 myöntämän toimenpideluvan ehtojen mukaisesti. Governia ja Liikenneviraston rautatieosasto toteuttavat yhdessä puhdistustyön, jossa pumpataan ja erotetaan pohjavedestä kreosoottia. Puhdistustyö ja monitorointi jatkuvat toistaiseksi.

RANTASARFVIK OY

Governia omistaa 50 % Rantasarfvik Oy:n osakekannasta.

Rantasarfvik osallistuu Kirkkonummen Sarfvikin asemakaava-alueen ja vielä kaavoittamattomana olevan maa-alueen kehittämiseen. Kaavoitetuilla alueilla on rakennusoikeutta yli 67 000 kerrosneliömetriä.

GOK OY

Governian kokonaan omistama GoK Oy omistaa 3,5 hehtaarin maa-alueen Helsingin Kuninkaantammessa. Helsingin kaupunki on kaavoittamassa alueelle noin 24 000 kerrosneliömetriä asuntorakennusoikeutta.

GASONIA OY

Governia Oy omistaa 1 prosentin osuuden Gasonia Oy:stä.